Audyty energetyczne

Jesteśmy rekomendowanym audytorem energetycznym (nr 1428) Zrzeszenia Audytorów Energetycznych .


Uprawnienia


Oferujemy


 • Audyt to swego rodzaju "biznesplan energetyczny", który pokazuje najkorzystniejsze pod względem ekonomicznym rozwiązania oszczędności energii dla budynków. Najczęściej są to działania polegające na termomodernizacji elewacji zewnętrznych, połaci dachowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, oraz dostosowanie do nowego zapotrzebowania lub wymiana istniejącego układu produkcji ciepła ( C.O.).

 • Audyt energetyczny jest podstawowym dokumentem przy ubieganiu się o dofinansowanie np. z Banku Gospodarstwa Krajowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na życzenie przygotowujemy również kompletne wnioski o dopłaty.
Wykonane przez nas audyty służą m.in. do pozyskania funduszy na termomodernizację budynków jednorodzinnych z programu czyste powietrze .
Koszt audytu w programie czyste powietrze również jest refundowany.

Bierzemy udział

w programie partnerskim

Jesteśmy członkiem

Zrzeszenia Audytorów Energetycznych:

Termowizja


Profesjonalna kamera
FLIR i 50


Oferujemy



 • badania termicznej obudowy budynków, tj. badania ścian zewnętrznych, połączeń balkonów ze ścianami dachów, stropodachów (tzw. ”termografia powietrzna”), ocenę jakości izolacji termicznej (badania od strony zewnętrznej i od strony wewnętrznej w wybranych pomieszczeniach), badania podłóg ogrzewanych, itp.,
 • analizę i ocenę rodzaju oraz zakresu defektów spowodowanych np. brakiem lub pocienieniem izolacji
 • badanie rozkładu temperatury na wybranych elementach instalacji centralnego ogrzewania
 • badania budynków zabytkowych
 • wykrywanie fragmentów zawilgoconych murów, do wykrywania położenia rur wodnych wewnątrz murów i w posadzkach oraz do lokalizacji awarii rur wodnych przebiegających w murach i w posadzkach,
 • badania stanu technicznego kominów i kanałów odprowadzających spaliny,
 • lokalizację uszkodzeń i oceny jakości izolacji cieplnej w sieciach grzewczych i wodociągowych, lokalizacji podziemnych sieci cieplnych i energetycznych., itp.

Paweł Pacut

Iwona Tkaczyk

Lokalizacja wycieków


Kamerą termowizyjną


camera

Metodą akustyczną


aquaphon
Połączenie metody termowizyjnej lokalizacji wycieków z metodą akustyczną przy użyciu urządzenia "AQUAPHON-A100" daje pewność wykrycia wycieku wody nie tylko ciepłej ale również zimnej.

Wewnątrz pomieszczeń lokalizujemy wycieki:
 • z instalacji ogrzewania podłogowego
 • wody pitnej
 • centralnego ogrzewania
Metoda akustyczna świetnie sprawdza się w terenie zewnętrznym:
 • zielonym
 • pod asfaltem
 • pod kostką brukową
 • itp.