Certyfikaty, audyty energetyczne i badania termowizyjne: budynków mieszkalnych, lokali w budynkach mieszkalnych, budynków przemysłowych, budynków użyteczności publicznej. Charakterystyki energetyczne projektowanych budynków. Bielsko-Biała * Żywiec * Czechowice-Dziedzice * Cieszyn * Pszczyna .


Termowizja


Wieloletnie doświadczenie pomiarowe, a zwłaszcza badania budynków wykonanych w ciągu ostatnich 3-5 lat, pozwala na stwierdzenie, że termograficzne badania budynków powinny być obligatoryjnie stosowane przy technicznych odbiorach budynków przez inwestora. Dotyczy to zarówno budynków nowych jak i poddawanych procesowi termomodernizacji. Dążenie do ograniczenia strat energii zaowocowało opracowaniem nowych, coraz bardziej złożonych technologii w budownictwie. Coraz bardziej złożone metody budowania mogą być przyczyna występowania w budynkach wielu wad wykonawstwa, tym bardziej, ze nie ma obowiązkowej kontroli nowo wznoszonych budynków pod kątem ich izolacyjności cieplnej. Opracowywanie świadectw energetycznych polega na analizie obliczeniowej ilości uciekającego ciepła. Jest to zatem metoda ilościowa. Badanie termograficzne nie daje tej informacji, ale pozwala zauważyć ewentualne anomalie budowlane, mostki termiczne, wycieki, niespodziewane nawiewy zimnego powietrza. Jest to zatem analiza jakościowa.
Zakres typowych termograficznych badań budynków obejmuje:
  • badania termicznej obudowy budynków, tj. badania ścian zewnętrznych, połączeń balkonów ze ścianami dachów, stropodachów (tzw. ”termografia powietrzna”), ocenę jakości izolacji termicznej (badania od strony zewnętrznej i od strony wewnętrznej w wybranych pomieszczeniach), badania podłóg ogrzewanych, itp.,
  • analizę i ocenę rodzaju oraz zakresu defektów spowodowanych np. brakiem lub pocienieniem izolacji termicznej, zawilgoceniem materiałów bądź infiltracją powietrza itp., głównie pod kątem identyfikacji liniowych i punktowych mostków cieplnych,
  • badanie rozkładu temperatury na wybranych elementach instalacji centralnego ogrzewania, głównie na grzejnikach i przewodach rozprowadzających, w celu określenia prawidłowości działania urządzeń. Niezależnie od wymienionych wyżej najczęstszych zastosowań w budynkach, metodę badań termograficznych można również zastosować do:
  • badań budynków zabytkowych, np. w celu identyfikacji materiałów wbudowanych w przegrody w różnym okresie,
  • wykrywania fragmentów zawilgoconych murów, do wykrywania położenia rur wodnych wewnątrz murów i w posadzkach oraz do lokalizacji awarii rur wodnych przebiegających w murach i w posadzkach,
  • badania stanu technicznego kominów i kanałów odprowadzających spaliny,
  • lokalizacji uszkodzeń i oceny jakości izolacji cieplnej w sieciach grzewczych i wodociągowych, lokalizacji podziemnych sieci cieplnych i energetycznych., itp.
Po przeprowadzeniu pomiarów termowizyjnych nasz Klient w ciągu 7 dni otrzymuje raport, zawierający dokumentację zdjęciową badanych miejsc (zdjęcia termowizyjne oraz wykonane w tym samym czasie zdjęcia cyfrowe) wraz z opisem.

Przykładowy raport termowizyjny:

Badania wykonujemy profesjonalną kamerą i50 obecnie wiodącego w świecie producenta:
FLIR