Certyfikaty, audyty energetyczne i badania termowizyjne: budynków mieszkalnych, lokali w budynkach mieszkalnych, budynków przemysłowych, budynków użyteczności publicznej. Charakterystyki energetyczne projektowanych budynków. Bielsko-Biała * Żywiec * Czechowice-Dziedzice * Cieszyn * Pszczyna .


Poza certyfikatami i charakterystykami energetycznymi zajmujemy się również audytami energetycznymi. Audyt energetyczny jest podstawowym dokumentem przy ubieganiu się o dofinansowanie np. z Banku Gospodarstwa Krajowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na życzenie przygotowujemy również kompletne wnioski o dopłaty.

Posiadamy uprawnienia audytora energetycznego:

uprawnienia audytora

certyfikatAudyt to swego rodzaju "biznesplan energetyczny", który pokazuje najkorzystniejsze pod względem ekonomicznym rozwiązania oszczędności energii dla budynków. Najczęściej są to działania polegające na termomodernizacji elewacji zewnętrznych, połaci dachowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, oraz dostosowanie do nowego zapotrzebowania lub wymiana istniejącego układu produkcji ciepła ( C.O.).

budynek1 budynek2

budynek3 budynek4